Posts

2019夏「ヴァイン伸太郎展」の無事終了のご報告

「ヴァイン伸太郎展」2日目の会場が会場が決まりました!

初個展「ヴァイン伸太郎展」開催案内

第71回三軌展 ヴァイン伸太郎「待つ女Ⅱ」入選

第58回大調和展 ヴァイン伸太郎「待つ女」学生大賞受賞

第72回日本アンデパンダン展 ヴァイン伸太郎「25歳の自画像」出品